Hızlı Erişim
Ordu Üniversitesi Tez Kapağı Hazırlama Uygulaması
Bu sayfa aracılığı ile üniversitemizde bulunan tüm enstitüler ve Diş Hekimliği fakültesi için Seminer, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık tezlerinin kapakları yaratılabilmektedir. Yaratılacak olan kapaklar 305mm x 457mm (12" x 18" olarak da bilinmektedir) standardındaki ebatlara göre hazırlanacaktır. Kapak baskıları, enstitülerimizin kuralları gereğince en az 250gr'lık kuşe veya bristol kağıtlara yapılmalıdır.
Enstitü
Kapağı hazırlanacak olan tezin hangi enstitüye ait olduğu buradan seçilmelidir.
Tez Türü
Kapağı hazırlanacak olan tezin hangi türde olduğu bu kesimden seçilmelidir. "Uzmanlık Tezi" seçeneği yalnızca "Diş Hekimliği Fakültesi" için olup, diğer ensitütülerden bu seçim yapılamaz. Benzer şekilde "Diş Hekimliği Fakültesi"nde yalnızca "Uzmanlık Tezi" mevcuttur.
Tez Başlığı
Kapağı hazırlanacak olan tezin başlığı bu kesime girilmelidir. Bu alan için geçerli karakterler aşşağıda listelenmiştir;
 • Büyük ve küçük harfler
 • Rakamlar
 • virgül ","
 • artı "+"
 • eksi "-"
 • nokta "."
 • tek tırnak "'"
 • aç parantez "("
 • kapa parantez ")"
 • ve "&"
 • boşluk " "
  KaTMeR Yazılımı henüz tez başlığında italik, üslü ve indisli yazıları desteklememektedir. Bu tür ifadeler barındıran öğrencilerimiz sistem aracılığı ile taslak PDF yaratıldıktan sonra, elde ettikleri PDF'leri el ile düzenleyebilirler.

 • Anabilim Dalı
  Kapağı hazırlanacak olan tezin hangi anabilim dalında yapıldığı bu alana kısatlmalar kullanmadan girilmelidir.

  Öğrenci Adı
  Kapağı hazırlanacak olan tezin yazarının ilk adı bu alana kısaltmalar kullanmadan girilmelidir.

  Öğrenci Soyadı
  Kapağı hazırlanacak olan tezin yazarının soyadı bu alana kısaltmalar kullanmadan girilmelidir. Birden fazla soyadına sahip kişiler tüm soyadlarını yazmalıdır.

  Tez Danışmanı
  Kapağı hazırlanacak olan tezin danışmanının ünvanı ve adı bu alana yazılmalıdır. Danışman ünvanlarında kısaltma kullanılmalı ve tüm kelimeler arasında boşluk bulunmalıdır. (Örn: "Dr. Öğr. Üyesi Kerem Erzurumlu")
  Geçerli Ünvan listesi aşağıda verilmiştir;
 • Prof. Dr.
 • Prof.
 • Doç. Dr.
 • Doç.
 • Dr. Öğr. Üyesi

 • Sayfa Sayısı
  Kapağı hazırlanacak olan tezin tamamının kaç sayfa olduğu bu alana girilmelidir. Tez kapaklarının "sırtlık" olarak tabir edilen kesiminin kalınlığı bu veriye göre ayarlanmaktadır. Bu verinin hatalı/yanlış girilmesi durumunda oluşturulacak kapak ciltleme esnasında tam olarak denk ayarlanamayabilir.